CYBER RESILIENCE

Har du sikret deg mot cyber-angrep?

Fjordz tilbyr deg å sikre dine data, og om uhellet er ute sikre at dataene blir raskt rekonstruert.

Risikoen for cyber angrep er høy og økende. Bedrifter bruker store summer på sikkerhetsløsninger, men blir likevel rammet. Når skaden har skjedd på tross av investeringer i sikkerhet er resultatet at bedriften får lengre periode med avbrudd (tapt omsetning) og rekonstruksjonskostander.

Vi tror løsningen er todelt for bedrifter som er avhengige av sine data for å kunne drifte sin virksomhet:

  • Avlaste den økonomiske risikoen med forsikring. Dette vil kunne dekke avbrudd og rekonstruksjonskostnader. Forsikring vil ikke kunne hjelpe dersom konkurrenter overtar kunder/omsetning i avbruddsperioden.
  • Investere i tekniske løsninger som sikrer rask og trygg rekonstruksjon når bedriften har blitt utsatt for cyber-angrep.

Sammen med vår strategiske partner IBM tilbyr vi en komplett teknologisk og organisatorisk løsning knyttet kartlegging av forretningskritiske data for å kunne drifte virksomheten samt en teknisk løsning for å sikre rask og trygg rekonstruksjon når bedriften har blitt utsatt for cyber-angrep.

BRANSJER VI OPERERER I
Industri
Tjenesteytende næringer
Handel
Bygge- og anleggsvirksomhet
Eiendom
Helse