ANALYTICS

Har du tydelig styringsinformasjon?

I Fjordz legger vi til rette for at rapporter og dashboards blir noe mer enn en gimmick. Vårt fokus er at data skal presenteres effektivt og oversiktlig, slik at det blir en naturlig del av beslutningsgrunnlaget i organisasjonen. Vi baserer oss på kognitive metoder, og utfører jevnlig tester for å optimalisere fremstilling av styringsinformasjon.

Vårt foretrukne verktøy for datavisualisering er Microsoft Power BI, hvor vår kombinasjon av teknisk kunnskap og forretningsmessig forståelse gir oss en unik kompetanse som kan bistå din bedrift.

Vår prosess

Vi kartlegger og forstår bedriftens behov.

Vi strukturer tilgjengelig data, og vurderer behov for nye kilder.

Vi velger den mest effektive visualiseringen slik at data kan brukes til handling og beslutning.

Vi sørger for at styringsinfomasjon blir tatt i bruk og tilfører verdi over tid.

Vårt tilbud

QA

Vi gir alltid våre kunder en time med gratis vurdering av eksisterende datastruktur og rapportering. Vi setter oss ned og ser på løsningen(e) dere har i dag, og gir innspill til hvordan vi mener det kan utvikles videre.

Rapporter

Vi utvikler og designer rapporter som er teknisk solide, og gir deg maksimal utnyttelse av tilgjengelige data. Vi har lang erfaring i å plukke ut støy og lage rapporter som er både elegante og effektive – det er ingen motsetning!

Inkludering organisasjon

En rapport gir ingen verdi i seg selv. Hvis ikke løsningene blir tatt i bruk, faller hele verdigrunnlaget. Derfor setter vi opp en plan for utrulling og kurser medarbeidere ved behov. Vi setter også opp automatisert tilbakemelding på intern bruk av rapporter i organisasjonen.

Governance

Når løsningene satt i produksjon er vi over i driftsfasen. Vi viser dere hvordan data flows og dataset kan skape smidige løsninger i grensesnittet forretning og IT. På godt norsk; vi gjør dere til en «Self Service BI» organisasjon.
BRANSJER VI OPERERER I
Industri
Tjenesteytende næringer
Handel
Bygge- og anleggsvirksomhet
Eiendom
Helse