KONSULENTTJENESTER

Har du tydelige målsetninger?

Vi i Fjordz hjelper deg med å definere og gjennomføre tiltak for å nå din virksomhets målsetninger.

Vi har spesialisert oss på prosessforbedringer, optimalisering, strategi og endring.

Praktisk tilnærming forankret i teori
Basert på vår erfaring har vi en teoriforankret, men enkel og praktisk tilnærming når vi jobber sammen med våre kunder for å styrke topp- og bunnlinje. Vi vektlegger transparente prosesser og god dialog med oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte.

VÅR PROSESS

Vi setter oss grundig inn i din virksomhet

Innsiktsfasen del 1

Ved hjelp av offentlig tilgjengelige regnskap og informasjon analyserer vi din virksomhet og utarbeider en liste med hypoteser på potensielle forbedringsområder.

Innsiktsfasen del 2

Gjennom innledende dialog og tilgang på på data og fakta om din virksomhet verifiserer vi hvilke forbedringsområder som vil gi størst effekt å ta tak i for å styrke topp- og bunnlinje.

Analysefasen

Vi velger sammen med dere hvilke forbedringsområder som skal prioriteres og gjør nødvendige analyser for å kunne designe tiltak som er robuste og har høy sannsynlighet for å gi gode resultater.

Gjennomføring

Vi hjelper deg med å etablere konkrete og gjennomførbare tiltaksplaner som er tilpasset din organisasjons evne til å gjennomføre endringer.

Oppfølging av gevinstrealisering

Vi hjelper deg gjennom vår erfaring med virksomhetsstyring og etablere enkle og robuste systemer for å måle gevinstrealiseringen av de forbedringstiltak din virksomhet velger å prioritere

kontinuerlig forbedring

Vi bistår med å utvikle nøkkeltallsrapportering og trening av organisasjonen i å bruke styringsinformasjon som er relevant på de ulike nivåene i organisasjonen for å sikre innsiktsbasert styring og kontinuerlig forbedring.
BRANSJER VI OPERERER I
Industri
Tjenesteytende næringer
Handel
Bygge- og anleggsvirksomhet
Eiendom
Helse