REKRUTTERING

Den som har skoen på vet best hvor den trykker.

I Fjordz er det en forutsetning at oppdragsansvarlig har bekledd en tilsvarende stilling som den vi skal bistå med rekruttering til. Erfaring er etter vår oppfatning nøkkelen til å forstå oppdraget, og til å kunne bistå med kritisk evaluering av potensielle kandidater.

Riktig valg baserer seg på at valgt kandidat dekker virksomhetens behov. I denne evalueringen mener vi at rekrutterers egen kompetanse og erfaring er helt sentral. Å velge riktig kandidat er kritisk. Ingenting er dyrere enn å rekruttere feil person.

Å definere riktig behov er nøkkelen til enhver suksessrik rekruttering.

  • Hvilke oppgaver skal kandidaten løse?
  • Hvilket kompetansekrav krever rollen?
  • Hvilket arbeidsmiljø skal kandidaten fungere i?
  • Hvilke personlige egenskaper passer i arbeidsmiljøet og rollen?
  • Viktigst av alt. Kan oppgavene fordeles til og løses av andre i organisasjonen?

Vi benytter oss av markedets fremste testverktøy for å kartlegge kandidatenes kompetanse og personlighetstrekk.

«Den beste ansettelsen er den vi ikke gjør fordi vi eliminerte et behov.»

Vår prosess

Behovsanalyse

Vi bistår kunden I å evaluere behovet som har ført til et ønske om ansettelse.

Endring

Dersom behovet kan elimineres med organisatoriske endringer bistår vi kunden i den prosessen.

Definere kravspesifikasjon

Forutsatt at det skal ansettes, er kravspesifikasjonen kritisk. Vi bistår med å definere faglige og personlighetsspesifikke kriterier som skal møtes for å fylle stillingen.

Utlysning/Search

Sammen med kunden definere og velge kanaler, samt utarbeide utlysningstekst. Aktivt bruke search metodikk, herunder også digitale verktøy, i tillegg til ordinær utlysning (gitt at stillingen skal utlyses offentlig).

Screening/utvelgelse

Løpende vurdering av mottatte søknader/innspill gjennom search. Innkalling av aktuelle kandidater til screening intervju. Presentasjon av foreslåtte kandidater til oppdragsgiver og gjennomføring av intervju sammen med kunde.

Testing

Utvalgte kandidater godkjent av kunde mottar test. Testintervju gjennomføres.

Sluttintervju

Kunden velger hvem de ønsker å innkalle til finaleintervju. Finaleintervjuer gjennomføres. Vi lager en anbefaling til kunden, men kunden beslutter.

Ansettelse

Kunden velger hvem som gjennomfører avtaleforhandlinger og avtaleinngåelse. Vi bistår eller gjennomfører hele prosessen dersom kunden ønsker det.

Oppfølging

Etter seks og tolv måneder gjennomføres en oppfølging av kandidat og arbeidsgiver for å sikre at partene er avstemt og at gjensidige forventninger er innfridd. Ved avvik bistås kunden/kandidaten I å få løst avviket.

BRANSJER VI OPERERER I
Industri
Tjenesteytende næringer
Handel
Bygge- og anleggsvirksomhet
Eiendom
Helse